Odpust 13 maja 2017

 Mszę świętą z tej okazji o godz.18:00. celebrował ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.                                                                                                             Zdjęcia udostępnione przez: Studio Fotograficzne MULTIFOTO DOMIZA Izabela i Andrzej Domiza                                                                                                                                      ul. WSPÓLNA 6   91-456 ŁÓDŹ         www.multifoto.net.pl


 

Kilka amatorskich zdjęć z uroczystości. 

 


i695a62075811bPierwszy koronowany obraz w Polsce znajduje się w kościele O.O. Jezuitów koło katedry na Starym Mieście w Warszawie. Obraz Matki Bożej Łaskawej, doznający obecnie czci w Kościele Księży Jezuitów przy ul. Świętojańskiej został namalowany w poł. XVII w. przez nieznanego artystę szkoły weneckiej okresu baroku.

Do dziś dnia mieszkańcy Warszawy modlą się żarliwie przed obrazem, prosząc o odwrócenie nieszczęść, jakie nawiedzały Warszawę  i Polskę.

 Wizerunek Matki Bożej, trzymającej w dłoniach połamane strzały gniewu Bożego, pochodzi z XVII wieku. Jest barokową interpretacją łaskami słynącej Madonny z Faenzy we Włoszech. Przywieziony został do Warszawy przez arcybiskupa Jana de Torres w 1651 roku, jako dar papieża Ignocentego X dla króla Jana Kazimierza w przeddzień bitwy pod Beresteczkiem.

W niedługim czasie, w związku z zamieszkami w stolicy,  spłonął drewniany kościółek przy ul. Długiej, w którym znajdowała się ofiarowany obraz. Mimo to obraz ocalał.

Ponadto roku 1664 pojawiła się zaraza, która nie wyrządziła szkód stolicy.

Warszawianie uznali to za dowód interwencji Matki Bożej Łaskawej, którą wnet ogłoszono Patronką stolicy, a ponadto Strażniczką Polski.

Dnia 24 marca 1651 roku dokonano wyniesienie obrazu na ołtarz i jednocześnie uroczystej jego koronacji.

W 1970 roku Stolica Apostolska uroczyście zatwierdziła tytuł Matki Bożej Łaskawej Patronki Stolicy, a 7 października 1973 roku Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński dokonał ponownej koronacji łaskami słynącego obrazu.

Dnia 2 czerwca 1979 r. w pierwszy dzień swej pielgrzymki, Ojciec Święty, Papież Jan Paweł II złożył hołd Patronce Stolicy – Matce Bożej Łaskawej. W bolesnym i jakże trudnym dla polskiego Narodu grudniu 1981 r. – podczas Stanu Wojennego – prymas Polski Józef Glemp modlił się przed Jej cudownym obrazem z  całym Ludem Bożym Warszawy za udręczoną Ojczyznę.

Poniżej modlitwa do Matki Bożej Łaskawej znajdująca się pod obrazem w lewej nawie Kościoła.

O Matko moja, Skarbnico łask, Ucieczko Biednych grzeszników,

Pocieszycielko strapionych Nadziejo tych, którzy rozpaczają

i potężna Wspomożycielko chrześcijan.

W Tobie Całą ufność pokładam z całą pewnością że otrzymasz od Jezusa łaskę, której tak

usilnie pragnę, o ile będzie ona pożyteczna Dla mojej duszy.

Amen