Kolęda 2024

Rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
Jej celem jest spotkanie się kapłana z każdą rodziną
i wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże.
Wizyta w dniach
poniedziałek – piątek od godz. 16.00
sobota od godz. 10.00