Kolęda 2023

Rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną kolędą w tradycyjnej formie,
jak przed pandemią
.
Jej celem jest spotkanie się kapłana z każdą rodziną
i wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże.
Wizyta w dniach
poniedziałek – piątek od godz. 16.30
sobota od godz. 10.00