Modlitwa
O Matko moja, Skarbnico łask,
Ucieczko Biednych grzeszników,
Pocieszycielko strapionych
Nadziejo tych,
którzy rozpaczają i potężna Wspomożycielko chrześcijan.
W Tobie Całą ufność pokładam
z całą pewnością, że otrzymasz od Jezusa łaskę, której tak usilnie pragnę, o ile będzie ona pożyteczna Dla mojej duszy.
                                 Amen