O nas

Parafia w dniu 15 lipca 1996 r. została erygowana przez abp Władysław Ziółka i powierzona opiece Najświętszej Maryi Pannie Łaskawej.
Tego samego dnia spawy duszpasterskie związane z jej prowadzeniem zostały powierzone obecnemu proboszczowi ks. Romualdowi Jendraszkowi.

W roku 1997 Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Uroczystość odbyła się w Watykanie. Rok później rozpoczęły się prace budowlane.
Kościół został zbudowany według projektu architekta Jana Gorgula.

Projekt ten zakłada 3-nawową halę w układzie bazylikowym,
z dwiema kaplicami usytuowanymi w części zamykającej nawy boczne.

Dzięki zaangażowaniu i hojności wiernych prace nad budową postępowały szybko
i już 19 grudnia 1999 r. została odprawiona pierwsza msza święta w dolnym kościele 
Kaplicy (wejście od strony Rynku Bałuckiego), poświęconej 28 listopada 1999 roku.

Ściana ołtarzowa wyłożona była jasnobrązowym klinkierem, na niej znajdowało się tabernakulum oraz duży drewniany krzyż z miniaturką obrazu
Najświętszej Maryi Panny Łaskawej.

Począwszy od roku 2012 wierni zaczęli uczestniczyć w nabożeństwach w górnej Kaplicy obecny Kościół, który ciągle jest w trakcie modernizacji.

Obecnie na wprost wejścia, znajduje się prezbiterium ze ścianą na której znajduje się przeszklony krzyż, który przepięknie prezentuje się zarówno w dzień jak i wieczorem.

Tuż pod krzyżem widać nowocześnie zaprojektowane Tabernakulum, które poświęcone było
w roku 2013 oraz wieczną lampkę – znak obecności  Najświętszego Sakramentu.

W lewej nawie znajduje się Kaplica Patronki Kościoła oraz obraz ojca PiO.

W prawej Kaplica Miłosierdzia Bożego z dużym obrazem ” Jezu ufam Tobie” szkoły wileńskiej oraz zdjęcie czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II.

W tylnej części części kościoła został stworzony kącik dla najmłodszych parafian, gdzie mogą się pobawić, a rodzice czynnie w skupieniu uczestniczyć w eucharystii.