Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota i jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym rzymskich katolików i starokatolików.
Jego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Z chwilą rozpoczęcia się Triduum Paschalnego kończy się Wielki Post.

Wielki Czwartek to dzień upamiętniający ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
Ten dzień, jest wejściem w tajemnicę Wieczernika, gdzie Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.
Tego dnia gromadzimy się wokół ołtarza, tak jak Apostołowie w Wieczerniku.
Msza Wieczerzy Pańskiej przypomina Ostatnią Wieczerzę, w czasie której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im i ich następcom w kapłaństwie, by czynili to na Jego pamiątkę.
Ta msza święta ma szczególne znaczenie dla księży, gdyż w czasie ostatniej wieczerzy Chrystus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa.
Do uroczystego: Chwała na wysokości Bogu – grają organy, które milkną aż do Uroczystości Paschalnej. W kościele odczytywana jest ewangelia opisująca moment obmycia nóg Apostołom. Jest to znak pokory Jezusa i zaproszenia każdego z nas do udziału w Jego Chwale.
Dlatego w wielu kościołach podobnie umywa się nogi mężczyznom chcąc pokazać ten znak pokory wszystkim wierzącym.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ GODZ.18.00.

Wielki Piątek – jest przeżywany przez chrześcijan jako dzień Męki i Śmierci Jezusa na krzyżu.
Wierni spotykają się na nabożeństwie drogi krzyżowej lub odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Liturgie rozpoczyna się pod wieczór. Kapłan wchodzi w ciszy do kościoła i kładzie się twarzą przed ołtarzem, na którym nie ma obrusa i innych ozdób. Po krótkiej modlitwie, bez znaku krzyża rozpoczyna się liturgia, która jest kontynuacją naszego czuwania.

W centrum jest Męka Chrystusa. Odczytywana jest Ewangelia św. Jana, w której wsłuchujemy się w opis Męki Chrystusa.

W uroczystej procesji, wnoszony jest Krzyż, który kapłan odsłania, śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata” a wierni chcący wejść w tę tajemnicę odpowiadają „Pójdźmy z pokłonem”.

Następuje adoracja Krzyża. Każdy obecny może podejść do ucałowania Krzyża.

Po modlitwie Ojcze Nasz, udzielana jest komunia święta, a po niej wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej welonem (który symbolizuje całun, w jaki zawinięto Ciało Jezusa) i przenosi się w procesji do kaplicy, gdzie urządzony jest symboliczny grób. To w tym miejscu gromadzimy się na modlitwę i czuwanie.
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ Z ADORACJĄ GODZ. 18.00.

Wielka Sobota. W tym dniu święci się pokarmy.
W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa.
W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie : chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła się w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana.
Przez święcenie pokarmów, Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem. Nie sprawuje się liturgii.
Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej.
Jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania.
ŚWIĘCENIE POKARMÓW 8.00-16.00.
MSZA WIGILII PASCHALNEJ GODZ.20.00