Pamiętajmy o zachowaniu wymaganej odległości 2 m.
Przed kościołem też jest ustawionych kilka ławek, z zachowaniem dystansu 2m.

Niedziele i święta
08:00 ; 10:00,
12:00 – Msza Święta dla dzieci,
19:00 – Msza Święta dla młodzieży

Dni powszednie
7:30, 18:00