Historia

Parafia w dniu 15 lipca 1996 r. została erygowana przez abp Władysław Ziółka  i powierzona opiece Najświętszej Maryi Pannie Łaskawej.
Tego samego dnia spawy duszpasterskie związane z jej prowadzeniem zostały powierzone obecnemu proboszczowi ks. Romualdowi Jendraszkowi.

W roku 1997 Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Uroczystość odbyła się w Watykanie. Rok później rozpoczęły się prace budowlane. Kościół został zbudowany według projektu architekta Jana Gorgula.

Projekt ten zakłada 3-nawową halę w układzie bazylikowym, z dwiema kaplicami usytuowanymi w części zamykającej nawy boczne.

Dzięki zaangażowaniu i hojności wiernych prace nad budową postępowały szybko i już 19 grudnia 1999 r. została odprawiona pierwsza msza święta w dolnym kościele – Kaplicy (wejście od strony Rynku Bałuckiego), poświęconej 28 listopada 1999 roku.

Ściana ołtarzowa wyłożona była jasnobrązowym klinkierem, na niej znajdowało się tabernakulum oraz duży drewniany krzyż z miniaturką obrazu Najświętszej Maryi Panny  Łaskawej.

Począwszy od roku 2012 wierni zaczęli uczestniczyć w nabożeństwach w górnej Kaplicy – obecny Kościół, który ciągle jest w trakcie modernizacji.

Obecnie na wprost wejścia, znajduje się prezbiterium  ze ścianą na której znajduje się przeszklony krzyż, który przepięknie prezentuje się zarówno w dzień jak i wieczorem.

Tuż pod krzyżem widać nowocześnie zaprojektowane Tabernakulum, które poświęcone było w roku 2013 oraz wieczną lampkę – znak obecności  Najświętszego Sakramentu.W nawie lewej znajduję się Kaplica Patronki Kościoła oraz obraz Ojca Pio.

W prawej natomiast Kaplica Miłosierdzia Bożego z dużym obrazem „ Jezu ufam Tobie” szkoły wileńskiej oraz zdjęcie czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II nad konfesjonałem.

W obu nawach na ścianach znajdują się rzeźbione w drewnie stacje drogi krzyżowej oraz konfesjonały. (Prezentacja drogi krzyżowej w zakładce Galeria – Droga Krzyżowa)

W części tylnej Kościoła został stworzony kącik dla najmłodszych parafian, gdzie mogą się pobawić,  a rodzice czynnie i w skupieniu uczestniczyć w eucharystii.