Gorzkie żale

Niedziela godz. 18:00

Gorzkie Żale to nabożeństwo pasyjne w Kościele katolickim, mające najczęściej formę nabożeństwa eucharystycznego, odprawianego w okresie Wielkiego Postu.
Gorzkie Żale są tradycją wyłącznie polską.
Połączone jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym.
Pochodzi ono z początków XVIII w. – po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r.
Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie.
Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni.
Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką – analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie).

W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część:
Zachęta
Część I (I i IV Niedziela Wielkiego Postu)
Część II (II i V Niedziela Wielkiego Postu)
Część III (III Niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa)

W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu).