Przydatne informacje

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, są także ustanowionymi przez samego Chrystusa widzialnymi znakami Jego obecności i działania na ziemi.
Przez te właśnie znaki jest nam udzielane życie Boże.
Katechizm przedstawia również podział na grupę sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystię), następne to sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenia chorych), wreszcie sakramenty w służbie Kościoła jako wspólnoty (kapłaństwo i małżeństwa).

 CHRZEST

chrzestChrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, który oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego i innych grzechów. Poprzez chrzest stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
W naszej Parafii sakrament chrztu udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św.               o godz. 10.00. Dobrze jest jednak wcześniej zadzwonić, by upewnić się o dacie chrztu.
 
Dokumenty niezbędne :
– akt urodzenia dziecka
– imię, nazwisko, wiek oraz adres chrzestnych
– jeśli rodzice chrzestni nie mieszkają na terenie naszej parafii, powinni posiadać zaświadczenie że są wierzący i praktykujący z parafii miejsca zamieszkania.
Rodzice kupują we własnym zakresie świecę i białą szatę.

W dniu chrztu do kościoła należy przyjść ok. 15 min. przed Mszą św. i zgłosić się w zakrystii w celu dokonania podpisów w Księdze chrztów.
W czasie chrztu można wykonywać zdjęcia i filmy. Osoby te powinny zgłosić się przed Mszą do zakrystii, by powiadomić proboszcza o filmowaniu i fotografowaniu w czasie obrzędów liturgicznych.

„KTO PRZYJMIE CHRZEST, BĘDZIE ZBAWIONY”

 

 

SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pierwsza komuniaNajświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem. W niej sam Jezus Chrystus jest obecny, ofiaruje się za zbawienie każdego człowieka i daje się chrześcijaninowi jako pokarm.
Jest także najgłębszą tajemnicą naszego zjednoczenia z Chrystusem.
Eucharystia jest znakiem jedności i mocą jednoczącą ludzi.

Pierwszą Komunię Świętą przyjmują dzieci z klas III Szkół Podstawowych, po przygotowaniu. Po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy św. w niedzielę  o godz. 12:00 po drugiej sobocie maja. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz w rożnych nabożeństwach parafialnych.

Dokumenty niezbędne:
– akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej Parafii,
– pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko nie jest członkiem naszej wspólnoty parafialnej, a ma pójść do I Komunii św. w tutejszej Parafii.

„KTO SPOŻYWA CIAŁO i KREW MOJĄ MA ŻYCIE WIECZNE”

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

BIERZMOWANIE-wzor-6Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. (…)
W darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym     i specjalnym działaniem Ducha Świętego.
Przygotowanie do Bierzmowania trwa przez wiele lat, a szczególnie w Szkole Gimnazjalnej.
Kandydaci do bierzmowania w ramach duchowej formacji zobowiązani są do uczestnictwa w wielu spotkaniach modlitewnych, katechezach, a przede wszystkim potrzebny jest w ich życiu systematyczny udział w niedzielnej Mszy św.

„PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ”

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

slubSakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni proszeni są o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej celem ostatecznego ustalenia daty ślubu i spisania protokołu przedślubnego.
Dokumenty niezbędne:
– metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
– dowody osobiste
–  świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
– zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
– dane świadków – imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, adres zameldowania i adres zamieszkania.

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno – prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.

 

 

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Jest to sakrament posługi apostolskiej.kaplańswo
Ustanowił go sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy polecił swoim uczniom:              ,,To czyńcie na moją pamiątkę”.
Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Szczególnie czynimy to w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, niedzielę powołań kapłańskich oraz w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

„TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ”

 

 

SAKRAMENT POKUTY

SPOWIEDZSakrament pokuty jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana.
Sakrament pokuty jest skutecznym narzędziem pracy nad sobą na drodze wzrastania w świętości.

Spowiedź w naszej parafii jest codziennie podczas Mszy św. odprawianych rano i wieczorem.
W każdą niedzielę i święta podczas odprawiania Mszy św. można się wyspowiadać.

Pamiętajmy o warunkach dobrej spowiedzi.

Spowiadamy także w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00 – 18.00 oraz rano w czasie Mszy św.

W nagłych przypadkach na każde wezwanie.

„PRZYJDŹ, JEZUS NA CIEBIE CZEKA”

 

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu.namaszczenie ch 1
Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających, ale dla żyjących.
Przyjmujemy ten Sakrament w chorobie lub gdy udajemy się na operację.

W naszej parafii okazją do przyjęcia sakramentu namaszczenia są: rekolekcje wielkopostne, przed świętami Bożego Narodzenia, dzień chorych, w razie nagłej potrzeby na każde wezwanie.

Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym.

„CHRYSTUS OBARCZYŁ SIĘ NASZYM CIERPIENIEM i DŹWIGAŁ NASZE BOLEŚCI”

Podczas takiej wizyty na stole powinien być: krzyż, świece (przynajmniej jedna), tamponiki z waty, woda święcona na talerzu i kropidło, czysta woda w szklance i łyżeczka (do ewentualnego popicia przez chorego).

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO POGRZEBU KATOLICKIEGO

Śmierć bliskich zawsze jest wydarzeniem wstrząsającym i trudnym. W takich chwilach trudno o wszystkim pamiętać, i ciężko jest nie działać w wielkich emocjach.
Rodzina zmarłego w pierwszej kolejności załatwia wszelkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w kancelarii cmentarza.
W celu umówienia obecności duszpasterza na pogrzebie należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i przynieść następujące dokumenty:
- akt zgonu z USC (do wglądu),
- zgłoszenie pogrzebu z kancelarii cmentarza,
- zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (jeśli jest),
- pożegnanie zmarłego oraz ewentualne informacje do wykorzystania podczas homilii pogrzebowej.