Ministranci

ministranciNazwa pochodzi z języka łacińskiego  ministro, -are; -avi; -atum i znaczy służyć, posługiwać, pomagać.
W Kościele Katolickim jest to osoba posługująca wspólnocie przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa itp.).
Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.
Wspólnota ministrancka powstała w 1996 roku, wraz z utworzeniem parafii.
Obecnie liczy 17 młodych ludzi gotowych pójść za Chrystusem oraz 2 doświadczonych stażem seniorów, dających przykład rozpoczynającym działalność.

W czasie spotkań ministranci pogłębiają swoją wiedzę o liturgii, patronach ministrantów, świętych, życiu kościoła łódzkiego, a także rozważają  Pismo Święte i gromadzą się na wspólnej modlitwie.
Organizowane są wyjazdy oraz wspólne wyjścia.