Historia

Parafia w dniu 15 lipca 1996 r. została erygowana przez abp Władysław Ziółka i powierzona opiece Najświętszej Maryi Pannie Łaskawej. Od  samego początku  sprawy duszpasterskie związane z jej prowadzeniem zostały powierzone obecnemu proboszczowi ks. Romualdowi Jendraszkowi. W roku 1997 Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Uroczystość odbyła się w Watykanie.

Kościół został zbudowany według projektu architekta Jana Gorgula. Projekt ten zakłada 3-nawową halę w układzie bazylikowym, z dwiema kaplicami usytuowanymi w części zamykającej nawy boczne

budowa

 

Już 19 grudnia 1999 r. została odprawiona pierwsza msza święta w dolnym kościele – Kaplicy (wejście od strony Rynku Bałuckiego), poświęconej 28 listopada 1999 roku. Ściana ołtarzowa wyłożona była jasnobrązowym klinkierem, na niej znajdowało się tabernakulum oraz duży drewniany krzyż z miniaturką obrazu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej.

 

Dzięki zaangażowaniu i hojności wiernych prace nad budową postępowały szybko.

 

Począwszy od roku 2012 wierni zaczęli uczestniczyć w nabożeństwach w górnej Kaplicy – obecny Kościół, który ciągle jest w trakcie modernizacji.

Obecnie na wprost wejścia, znajduje się, jeszcze nieukończone prezbiterium ze ścianą na której znajduje się przeszklony krzyż, który przepięknie prezentuje się zarówno w dzień jak i wieczorem. Począwszy od pierwszych dni czerwca 2015 r. ściana została ozdobiona przepięknie namalowanym obrazem Ostatniej Wieczerzy.

Nowocześnie zaprojektowane Tabernakulum, które poświęcone było w roku 2013 oraz wieczną lampkę – znak obecności Najświętszego Sakramentu.

W nawie lewej znajduję się Kaplica Patronki Kościoła oraz obraz Ojca Pio.

W prawej natomiast Kaplica Miłosierdzia Bożego z dużym obrazem „ Jezu ufam Tobie” szkoły wileńskiej oraz zdjęcie Świętego Jana Pawła II nad konfesjonałem.
W obu nawach na ścianach znajdują się niewielkie wykonane w mozaice stacje drogi krzyżowej oraz konfesjonały.
W części tylnej Kościoła został stworzony kącik dla najmłodszych parafian, gdzie mogą się pobawić, a rodzice czynnie i w skupieniu uczestniczyć w eucharystii.

Począwszy od roku 2013, dzięki uprzejmości księdza Proboszcza oraz zgodzie arcybiskupa, przy parafii zaczął działać jedyny w Polsce Kościół dla Ormian.