Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

orygina - Kopia 3 maja 

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r.

Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia Królestwa Polskiego opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Święto to wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.
   
Oficjalnie święto obchodzone jest od 1924 roku, choć Maryję jako Królową Polski czczono o wiele wcześniej, czego przykładem jest „Bogurodzica” – najstarsza polska pieśń religijna, która pełniła często rolę hymnu narodowego.

Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.